ALKUUN

MIKSI TARKASTUS

TARKASTUKSET
JA HINNAT

KYSYTTYÄ

AJANKOHTAISTA

TARKASTAJIEN
YHTEYSTIEDOT

 

CLASSIC DATA

Harrasteajoneuvojen asiantuntija

Classic Data on Euroopan vanhin, suurin ja tunnetuin asiantuntija-organisaatio, joka tekee harrasteajoneuvojen kuntotarkastuksia ja määrittelee ajoneuvoille ajanmukaisen markkina-arvon ja kirjoittaa siitä kansainvälisesti pätevän sertifikaatin.

 

Classic Data Finland toimii saksalaisen Classic Data Marktbeobachtung GmbH:n alla. Jokaisen Suomessa tarkastetun auton identiteetti tarkastetaan tarkastajan lähettämien dokumenttien perusteella Saksassa päämiehen toimesta. Jokainen tarkastuspöytäkirjaan liitettävä sertifikaatti tilataan saksasta päätoimistolta. Näin sertifikaatti toimii tarvittaessa kansainvälisenä arvopaperina, todistuksena auton identiteetistä, kunnosta ja arvosta.

 

Auton arvon määrittely perustuu pitkään asiantuntemukseen ja laajoihin tietokantoihin. Classic Datan tietokannoissa on yli 500.000 toteutuneen kaupan

 

tiedot ja sitä päivitetään jatkuvasti harrastekerhoilta, kauppiailta, omistajilta, sekä huutokaupoista saatujen tietojen perusteella. Lisäksi hyödynnetään Classic Datan henkilökunnan omia havaintoja.

 

Ajoneuvoyksilön arvoon vaikuttaa hyvin moni tekijä. Ajoneuvon teknisen kunnon lisäksi alkuperäisyys, historia ja mahdollisten korjaus- ja entisöintitöiden taso sekä tapa miten työt on tehty, ovat ratkaisevan tärkeitä. Koska korjaus- ja entisöintitöiden laatu vaihtelee suuresti, luotettava arviointi on mahdollista ainoastaan tutkimalla ajoneuvo fyysisesti paikan päällä. Juuri tämä on sitä työtä, jota me teemme. Arvioimme juuri sinun ajoneuvoyksilöäsi, jolloin kaikki juuri tämän ajoneuvon arvoon vaikuttavat tekijät voidaan ottaa huomioon.

 

Lue kohdasta Tarkastukset tarvitsetko pitkän vai lyhyen tarkastuksen.

MIKSI TARKASTUS

Kaksi tavallisinta syytä tarkastuttaa harrasteauto on auton arvon selvittäminen vakuutusta varten tai auton osto tai myynti.

 

Useimmat Suomalaiset vakuutusyhtiöt hyväksyvät Classic Datan määrittelemän arvon sellaisenaan vakuutusarvoksi. Riittää kun lähetät kopion saamastasi sertifikaatista tai tarvittaessa koko tarkastuspöytäkirjasta omaan vakuutusyhtiöösi. Keski-Euroopassa tämä on vakiintunut tapa toimia, Suomessa vielä aika uusi tapa. Ota yhteyttä, jos sinulla on ongelmia vakuutusasioissa.

 

Auton kuntotarkastusraportti ja hinta-arvio edesauttaa auton myyntiä. Keski-Euroopassa on tavallista, että ostaja vaatii myyjältä tarkastusraporttia luettavaksi ennen ostopäätöstä. Näin ostaja saa arvokasta taustatietoa autosta. Ostohuumassa moni asia voi jäädä huomaamatta. Toteutuva lopullinen myyntihinta voi tietysti olla alhaisempi tai korkeampi kuin Classic Datan määrittelemä arvo. Siihen ja itse kaupantekoon me emme pysty vaikuttamaan.

 

Joskus klassikkoautoja myyvät yritykset tekevät itse kuntoarvioita myytäville autoille. Tämä ei aina ole ostajan edun mukaista. Meidän mielestä ainoastaan puolueeton asiantuntijataho voi kirjoittaa hinta-arvion. Classic Datan perusajatus on juuri olla tällainen puolueeton, luotettava ja neutraali vanhojen autojen asiantuntija.

 

Vakuuttamisen ja kaupankäynnin lisäksi on monia muitakin syitä tarkastuksen teettämiseen. Yksi syy on rakkaan auton kunnon ja historian dokumentointi joko itselle tai jälkipolvia varten. Joskus kuolinpesä voi tarvita puolueetonta arviota edesmenneen harrastajan tai keräilijän ajoneuvoista. Olipa syy mikä tahansa, olemme käytettävissäsi aina silloin kun asia koskee vanhoja ajoneuvoja.

 

TARKASTUKSET JA HINNAT

Perustuotteemme ovat lyhyt tarkastus ja laaja tarkastus

 

Lyhyt tarkastus tarkoittaa noin tunnin mittaista tarkastusta, josta asiakas saa lopputuotteena n. 5-10 sivun pituisen raportin, todistuksen auton alkuperästä sekä suuntaa antavan kunto-arvion sekä arvion markkinahinnasta. Lyhyen tarkastuksen veroton hinta on 200 €.  Lyhyt tarkastus riittää vakuutusyhtiölle todisteena auton arvosta.

 

Osto ja myyntitilanteisiin suosittelemme aina laajaa tarkastusta. Laaja tarkastus tarkoittaa fyysisenä tarkastustyönä tyypillisesti n. 3 tunnin pituista tarkastusta, josta
asiakas saa lopputuotteena n. 30 sivun pituisen kirjallisen raportin kuvineen.

 Laajaan tarkastukseen kuuluu aina myös koeajo. Tällainen laaja tarkastus maksaa tyypillisesti 350 – 600 € riippuen siitä, kuinka harvinaisesta tai haasteellisesta kohteesta on kysymys. Laajan tarkastuksen periaate on antaa auton kunnosta niin kattavat tiedot, että raportin perusteella uskaltaisi ostaa auton jopa näkemättä sitä.

 

Tarkastusten lisäksi annamme parhaamme mukaan opastusta klassikkoautojen ostamiseen, myymiseen tai entisöintiin. Sopimuksen mukaan voimme toimia vaikkapa entisöintiprojektin valvojana ja dokumentoijana. Jos sinulla on jokin erityiskysymys, ota rohkeasti yhteyttä.

Ajoneuvon arvonmäärityksestä

 

Yleistä:

Classic Data Marktbeobachtung-yritys seuraa jatkuvasti eri kuntoluokkien hintakehitystä.Seurannassa käytetään mahdollisuuksien mukaan klubien, kauppiaiden ja harrasteautoomistajie tietoja. Lisäksi huomioidaan huutokaupat ja liikkeiden tarjonta, sekä Classic Datan henkilökunnan omat havainnot.

 

Tietojen pohjalta muodostetaan keskihinta kullekin ajoneuvomallille.

Tarkastuksen tehnyt asiantuntija on kirjannut tähän tarkastusdokumenttiin ajoneuvoyksilön markkinahintaan vaikuttavia tekijöitä.

 

Markkina-arvolla tarkoitetaan hintaa, joka harrasteajoneuvosta olisi mahdollista saada Keski-Euroopassa myytäessä se tarkoituksenmukaisella tavalla. Keski-Euroopan hintoja käytetään referenssinä siksi, että Suomessa harrasteajoneuvojen toteutuneista kaupoista ei ole saatavissa riittävästi hintatietoja eri kuntoluokissa.

 

Kuntoluokkien selitys

 

Kuntoluokka 1

Virheetön kunto. Ei vikoja, vaurioita tai käytönjälkiä ulkonäössä eikä tekniikassa. Täydellinen ja erittäin hienosti entisöity huippukuntoinen ajoneuvo. Uutta vastaava tai parempi (nykytekniikka mahdollistaa tietyissä kohdissa alkuperäistä tehdas-toimitusta paremman lopputuloksen maalauksen, hitsauksen tai ruostesuojauksen osalta). Erittäin harvinainen.

 

Kyseessä on ajoneuvo, jota lähestytään ihaillen, eikä virheitä paljastu tiukassakaan tarkastelussa.

 

Ajoneuvo vastaa alkuperäistä tehdastoimitusta. Kansainvälistä näyttelytasoa vastaava kunto.

 

Kuntoluokka 2

Hyvä kunto. Viaton ajoneuvo, jossa on pieniä(!) käytönjälkiä. Ajoneuvo on harvinaisessa entisöimättömässä alkuperäiskunnossa tai asiantuntevasti entisöity. Ulkonäöllisesti ja teknisesti se on erinomaisessa kunnossa, mutta pienet käytönjäljet ovat sallittuja.

 

 

Kyseessä on ajoneuvo, jota lähestytään ihaillen, mutta lähempi tarkastelu paljastaa pieniä käytönjälkiä. Jälkien ja tekniikan toimivuuden pitää olla sopivassa suhteessa ajokilometreihin.

 

Kuntoluokka 3

Käytetty kunto. Täysin ajokuntoinen ja liikenneturvallinen ajoneuvo ilman suurempia teknisiä vikoja tai ulkonäkövirheitä. Ei puhkiruostumisia. Ei välittömiä korjaustarpeita.

 

Kyseessä on ajoneuvo, josta huomaa helposti käytönjälkiä ja pieniä virheitä. Jälkien ja tekniikan toimivuuden pitää olla sopivassa suhteessa ajokilometreihin.

 

Kuntoluokka 4

Kulunut kunto. Ajoneuvo on vain varauksin ajokunnossa ja katsastus saattaa edellyttää välittömiä korjauksia. Keskikokoisia läpiruostumisia. Ajoneuvon osat ovat tallessa, mutta niissä saattaa olla vaurioita.

 

Kyseessä on ajoneuvo, josta huomaa jo kauempaa käytönjälkiä, vikoja ja virheitä. Kuntoluokka 4:än voidaan luokitella myös täysin ruosteeton entisöity auto, mikäli entisöinti on tehty huonolla ammattitaidolla (ns. maatilaentisöinti) tai autoon on tehty muutoksia huonollaammattitaidolla (ns. nuorisoviritykset).

 

Kuntoluokka 5

Entisöintiä vaativa kunto. Ajoneuvo on huonossa kunnossa ja vain varauksin ajettavissa. Kaikki osa-alueet vaativat toimenpiteitä. Ajoneuvosta saattaa puuttua osia.

 

Ajoneuvo, josta aloittelijakin erottaa heti virheitä, vikoja ja mahdollisesti vääriä osia. Ajoneuvoa saatetaan käyttää varaosina. Projektiautot. Ajoneuvon arvoon vaikuttavat kunto, alkuperäisyys ja historia, ne kaikki kirjataan tarkastajien toimesta raporttiin.

 

KYSYTTYÄ

Missä tarkastus tehdään?

Lähtökohtana on, että asiakas käy näyttämässä autoa tarkastajalle. Tarkastajalla on yleensä siihen sopiva paikka ja mahdollisesti myös nosturi käytettävissä. Voit toki sopia myös siitä, että tarkastaja tulee käymään. Huomaa kuitenkin, että jos tarkastaja joutuu matkustamaan muutamia kilometrejä kauemmas, hän yleensä laskuttaa jonkun kulukorvauksen. Sovi siitä oman lähimmän tarkastajasi kanssa samalla kun tilaat tarkastuksen.

 

 

Asun ja autoni on Vaasassa, onko mahdollista että
tarkastatte autoni Vaasassa?

 Kaikissa suurimmissa kaupungeissa ei vielä ole omaa tarkastajaa. Voimme tulla periaatteessa mihin tahansa, jos asiakas maksaa matkakulut. Voimme myös sopia kesäksi muutamaan suurempaan kaupunkiin tarkastuspäivän, johon keräämme useita asiakkaita. Näin voimme hoitaa tarkastukset mahdollisimman pienillä lisäkuluilla autoa kohti.Soita ja sovi asiasta erikseen.

 

 

Kauanko todistus on voimassa?

Normaalisti klassikoista pidetään hyvää huolta ja niiden kunto säilyy, jolloin tarkastuspöytäkirjan tiedotkin säilyvät relevantteina pitkään. Autojen hintatasossa tapahtuu luonnollisesti muutoksia, joten määritelty markkina-arvo ei välttämättä ole tarkka enää 12 kuukauden jälkeen. Classic Data ei myöskään voi vastata siitä, jos auton omistaja tekee muutoksia autoon tarkastuksen jälkeen tai laiminlyö auton kunnossapitoa.

 

Jos haluat päivittää aiemmin tehdyn tarkastuksen ajan tasalle, se maksaa yleensä alle puolet ensimmäisen tarkastuksen hinnasta. Sovi tästä tarkastajan kanssa tapauskohtaisesti. Myös päivitystilanteissa tilaamme Saksasta autolle uuden sertifikaatin, josta näkyy uusi päivitetty hintataso ko. automallille

 

 

Voinko käyttää määrittelemäänne markkina-arvoa autoni myynti-ilmoituksessa?

Euroopassa tämä on jo yleinen tapa, eli kyllä voi käyttää.

 

 

Netissä on kiinnostava auto myynnissä, mutta sen kunnosta
ei ole Classic Datan todistusta. Voinko tilata sen teiltä?

Normaalisti ainoastaan auton omistaja voi tilata ja teettää tarkastuksen. Ostajana voit tietysti sopia asiasta auton omistajan kanssa, eli voit pyytää omistajaa teettämään tarkastuksen.

 

 

Tarkastukseenne kuuluu koeajo, entä jos sen aikana joku kolaroi
auton kanssa, kuka maksaa ja aleneeko auton arvo?

Auton liikenne- ja kaskovakuutus ovat voimassa myös koeajon aikana, mutta emme tietenkään ota minkäänlaisia turhia riskejä. Koeajo hoidetaan autoa vaalien ja auton omistaja on yleensä aina mukana koeajolla. Koeajo voidaan tarvittaessa suorittaa myös siten, että auton omistaja itse ajaa ja tarkastaja tekee havaintoja ”pelkääjän” paikalta. Näin vastuu ajamisesta jää auton omistajalle.

 

 

Miten auton arvoon vaikuttaa uudelleenmaalaus?

Harrastajat arvostavat yleensä alkuperäistä tehdasmaalausta korkeammalle kuin uudelleenmaalausta. Arvo voi siis laskea. Toisaalta huippuluokan uudelleenmaalaus voi joissakin tapauksissa nostaa auton arvoa, eli tämä ei ole aivan yksiselitteinen asia. Riippuu paljolti millaisesta kohteesta on kysymys.

 

Voiko Classic Data –tarkastuksen teettää moottoripyörälle

Kyllä voi. Syksyllä 2016 saimme tiimiimme mp-asiantuntijan (katso otsikosta tarkastajien yhteystiedot).

 

Autoni on erikoisrakennettu näyttelyauto ja siihen ei voi soveltaa vakioautojen hintataulukoita, joita päämiehenne julkaisee.
Miten näyttelyautolle voidaan määrittää hinta-arvio,
jos jo pelkkä maalaus on maksanut yli 10 000 euroa muista
töistä ja kalliista tekniikasta puhumattakaan?

Tällaisissa tapauksissa autolle voidaan laskea ns. jälleenrakennusarvo. Tämä perustuu auton rakentamiskustannuksiin, eli lasketaan yhteen hankitut osat, materiaalit, käytetyt omat työtunnit sekä ammattilaisilta hankitut työtunnit. Ainoastaan tällä tavalla erikoisrakennetulle autolle voidaan saada järkevä hinta-arvio myyntiä tai esim. vakuutusta varten.

 

Myöntääkö vakuutusyhtiö vakuutuksen jälleenrakennusarvon perusteella, siitä lopullinen päätös on tietenkin vakuutusyhtiöllä. Aivan kaikki yhtiöt eivät välttämättä myönnä tai vakuutuksessa saattaa olla erityisehtoja. Me joka tapauksessa laskemme puolueettoman arvion siitä mitä ko. auton rakentaminen on tullut maksamaan normaaleilla taksoilla ja ammattimaisesti arvioiduilla työtuntimäärillä.

 

Jälleenrakennusarvion tekemisessä tarvitsemme auton omistajan tai rakentajan yhteistyötä, mm. kuitteja hankituista osista ja teetetyistä töistä. Jos kaikista töistä ei ole tallessa kuitteja tai töitä on tehty talkooperiaatteella, voimme laskea realistisen arvion käytetyistä tuntimääristä. Jälleenrakennusarvon laatiminen hinnoitellaan tapauskohtaisesti ja voit sopia siitä lähimmän tarkastajan kanssa. Lähtökohtana on laajan tarkastuksen hintataso.

 

Uutisia Saksasta

 

Päämies - Saksan Classic Data GmbH - on solminut sopimuksen Mercedes-Benzin kanssa. Kaikki Mercedes-Benz Classic Centereiden myytävät mersuklassikot tarkastetaan Classic Datan toimesta. Autonvalmistaja hakee tällä läpinäkyvyyttä vanhojen autojen myyntiin, kun asiakas saa puolueettoman kuntoraportin luettavaksi ennen ostopäätöstä. Tämän uskotaan parantavan asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi tällaiselle kuntotarkastetulle autoklassikolle voidaan myöntää tehtaan takuu.

 

Nyt tarkastus ja hinta-arvio myös rakennetuille ja muutetuille autoille

 

Hyvällä ammattitaidolla rakennettu ja kalliilla tekniikalla varustettu harrasteauto voi olla haasteellinen tapaus mm. vakuutusyhtiölle. Lisäksi tällaisiin autoihin ei aina voida soveltaa normaaleita hintataulukoita, jotka käsittelevät alkuperäiskuntoisia

AJANKOHTAISTA

vakioautoja. Nyt tähän on ratkaisu. Voimme tehdä autolle laajan tarkastuksen ja laskea autolle ns. jälleenrakennushinnan, jota vakuutusyhtiö voi käyttää vakuutusmääränä. Jälleenrakennusarvioon lasketaan mukaan autoon hankitun uuden tekniikan (esim. moottori ja alusta) hinta ja kaikki teetetyt ulkopuoliset työt kuittien mukaan. Jälleenrakennushinta vastaa siis sitä rahamäärää, mitä auton rakentaminen on tullut kaikkiaan maksamaan.

 

Nyt tarkastus ja hinta-arvio myös kuorma-autoille

 

Euroopassa museokuorma-autojen kuntotarkastukset ja hinta-arviot ovat olleet arkipäivää jo pitkään. Nyt tällainen onnistuu myös Suomessa. Ensimmäinen Suomessa tarkastettu museokuorma-auto oli Volvo F88 vuodelta 1977. Saamme kuorma-autoille sertifikaatin sekä referenssihinnat Saksasta aivan samaan tapaan kuin henkilöautoille.

TARKASTAJAT

Ota yhteyttä tarkastajaan. Huomaa, että erityisasiantuntemuksesta
riippumatta teemme tarkastuksia ja arvonmäärityksiä kaikkiin ajoneuvomerkkeihin ja malleihin!

 

 

  ESPOO, ETELÄ-SUOMI

Anssi Juutilainen

anssi.juutilainen@classicdata.fi

+358 50 3021 116

Anssin tavoitat aina 8-20, myös viikonloppuisin.

Erityisasiantuntemus: mm. Mercedes Benz kaikki mallit.

 

 

  NUMMELA, ETELÄ-SUOMI

Markus Nieminen

markus.nieminen@classicdata.fi

+358 40 7466 107

 

Markuksen tavoitat arkisin klo 17 jälkeen, sekä viikonloppuisin.

Erityisasiantuntemus: mm. Alfa Romeo, Lancia,
Mercedes-Benz ja Porsche 911.

 

 

  TUUSULA, ETELÄ-SUOMI

Timo Kokkonen

timo.kokkonen@classicdata.fi

+358 50 434 7172

 

Timon tavoitat aina 8-20, myös viikonloppuisin.

Erityisasiantuntemus: Mercedes Benz, Porsche 924/944,
Volkswagen Kupla, Citroen DS/ID

 

 

  NAANTALI, LÄNSI-SUOMI

Petri Painilainen

petri.painilainen@classicdata.fi

+358 400 403 554

 

Petrin tavoitat aina 8-20, myös viikonloppuisin.

 

 

  LAHTI, ETELÄ-SUOMI

Timo Juhola

timo.juhola@classicdata.fi

+358 50 3049 579

 

Timon tavoitat aina 8-20, myös viikonloppuisin.

Erityisasiantuntemus: Jaguar kaikki mallit.

 

  SAVONLINNA, ETELÄ-SAVO ja muu ITÄ-SUOMI

Timo Lajunen

timo.lajunen@classicdata.fi

+358 50 359 3405

 

Timon tavoitat aina 8-20, myös viikonloppuisin.

Erityisasiantuntemus: Mercedes-Benz kaikki
mallit vuodesta 1968 alkaen.

 

 

Keski-Suomi ja Savo
Hannu Lampinen

hannu.lampinen@classicdata.fi

+358 50 5661248

 

Hannun tavoitat aina 8-20, myös viikonloppuisin.

Erityistuntemus: Erityistuntemus: historic-ralliautot, itäautot
esim: Moskvitsh, Lada, Trabant, Wartburg.

 

 

  LEMPÄÄLÄ, PIRKANMAA, HÄME

Pertti Ojala

pertti.ojala@classicdata.fi

+358 40 868 3510

 

Pertin tavoitat aina 8-20, myös viikonloppuisin.

Erityisasiantuntemus: Porsche, Ferrari, Alfa Romeo,
Volvo ja moottoripyörät.

 

 

  POHJANMAA

Jari Seijari

jari.seijari@classicdata.fi

+358 40 0864 064

Jarin tavoitat aina 8-20, myös viikonloppuisin

 

 

Oulu ja Oulun ympäristö 4 tunnin säteellä

Jorma Palo

jorma.palo@classicdata.fi

040 708 9177

 

Jorman tavoitat aina 8-20, myös viikonloppuisin.

Erityisasiantuntemus: Jaguar kaikki mallit sekä AlfaRomeo ja Maserati.

 

 

Oulu, Pohjois-Suomi

Kari Mörö

kari.moro@classicdata.fi

+358 400 981390

 

Karin tavoittaa aina 8-20, myös viikonloppuisin

Erityisasiantuntemus: Chevrolet Corvette, Ford Mustang ja
T-Bird sekä muut US-valmisteiset autot ja Volvo.